20%
SALE!

Saucony – Type A8- Men – Red/Citron

Clear

฿4,900.00 ฿3,920.00

“รองเท้า Racing สำหรับผู้รักการวิ่งเป็นชีวิตจิตใจ และที่คุ้มค่ากับการรอคอยที่สุด”

รองเท้าตระกูล Type A ของ saucony จัดอยู่ในแนว Racing ซึ่งรองเท้าประเภทนี้ไม่เฉพาะ Saucony แต่เป็นทุกแบรนด์ โดยจะมีคุณสมบัติเด่นที่น้ำหนักที่เบา และการระบายอากาศที่ดี โดย Saucony กล่าวถึงคนที่ใช้รองเท้ารุ่นนี้ว่า “ If you are wearing the type A, then running is in your blood”

โดยรองเท้ารุ่น Type A ที่กล่าวว่าคุ้มค่ากับการรอคอยเนื่องจาก ก่อนหน้านี้ Type A6 เปลี่ยนเป็น Type 7 ไม่มีการเปลี่ยนแปลงมากนัก

Categories: ,

“รองเท้า Racing สำหรับผู้รักการวิ่งเป็นชีวิตจิตใจ และที่คุ้มค่ากับการรอคอยที่สุด”

รองเท้าตระกูล Type A ของ saucony จัดอยู่ในแนว Racing ซึ่งรองเท้าประเภทนี้ไม่เฉพาะ Saucony แต่เป็นทุกแบรนด์ โดยจะมีคุณสมบัติเด่นที่น้ำหนักที่เบา และการระบายอากาศที่ดี โดย Saucony กล่าวถึงคนที่ใช้รองเท้ารุ่นนี้ว่า “ If you are wearing the type A, then running is in your blood”

โดยรองเท้ารุ่น Type A ที่กล่าวว่าคุ้มค่ากับการรอคอยเนื่องจาก ก่อนหน้านี้ Type A6 เปลี่ยนเป็น Type 7 ไม่มีการเปลี่ยนแปลงมากนัก อย่างไรก็ตามใน Type A8 มีการเปลี่ยนแปลงชัดเจน ดังนี้

– Upper
ผ้ายืดได้ดีขึ้นชัดเจน และ Toe Guard (ส่วนแข็งบริเวณปลายเท้าของรองเท้า) ที่สั้นลงช่วยลดโอกาส การเสียดสีบริเวณนิ้วโป้งเท้า ในส่วนนี้การเปลี่ยนแปลงตรงนี้ ถือว่าเด่นสุดสำหรับรองเท้ารุ่นนี้เลยทีเดียว

– Outsole
พื้นรองเท้ามีความนุ่มมากขึ้นจากรุ่นเดิม ซึ่งอาจจะช่วยให้สามารถวิ่งได้ไกลขึ้น

รองเท้าวิ่งตามคุณสมบัติเหมาะกับการวิ่งระยะ 10 กิโลเมตร หรือมากกว่าในกรณีที่ขาไหว
PS. รองเท้ารุ่นใกล้เคียง Altra One, Asics Tarther, Newton Distance, Newton Distance Elite, On cloudracer และ Hoka Tracer โดยส่วนตัวหลังลองใช้แล้ว คิดว่าอารมณ์คล้าย Asics Tarther แต่นุ่มกว่า

 

รองเท้าตระกูล Type A ของ saucony จัดอยู่ในแนว Racing ซึ่งรองเท้าประเภทนี้ไม่เฉพาะ Saucony แต่เป็นทุกแบรนด์ โดยจะมีคุณสมบัติเด่นที่น้ำหนักที่เบา และการระบายอากาศที่ดี โดย Saucony กล่าวถึงคนที่ใช้รองเท้ารุ่นนี้ว่า “ If you are wearing the type A, then running is in your blood”

โดยรองเท้ารุ่น Type A ที่กล่าวว่าคุ้มค่ากับการรอคอยเนื่องจาก ก่อนหน้านี้ Type A6 เปลี่ยนเป็น Type 7 ไม่มีการเปลี่ยนแปลงมากนัก อย่างไรก็ตามใน Type A8 มีการเปลี่ยนแปลงชัดเจน ดังนี้

– Upper
ผ้ายืดได้ดีขึ้นชัดเจน และ Toe Guard (ส่วนแข็งบริเวณปลายเท้าของรองเท้า) ที่สั้นลงช่วยลดโอกาส การเสียดสีบริเวณนิ้วโป้งเท้า ในส่วนนี้การเปลี่ยนแปลงตรงนี้ ถือว่าเด่นสุดสำหรับรองเท้ารุ่นนี้เลยทีเดียว

– Outsole
พื้นรองเท้ามีความนุ่มมากขึ้นจากรุ่นเดิม ซึ่งอาจจะช่วยให้สามารถวิ่งได้ไกลขึ้น

รองเท้าวิ่งตามคุณสมบัติเหมาะกับการวิ่งระยะ 10 กิโลเมตร หรือมากกว่าในกรณีที่ขาไหว
PS. รองเท้ารุ่นใกล้เคียง Altra One, Asics Tarther, Newton Distance, Newton Distance Elite, On cloudracer และ Hoka Tracer โดยส่วนตัวหลังลองใช้แล้ว คิดว่าอารมณ์คล้าย Asics Tarther แต่นุ่มกว่า

 

Additional information

Brands

Size

US-8.0, US-8.5, US-9.0, US-9.5, US-10.0, US-10.5, US-11.0, US-12.0

Width

D

Pronation Control

Heel-Toe Offset (mm)

Stack Height

Surface

Shoe Type

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Saucony – Type A8- Men – Red/Citron”

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Footwear Performance Characteristics

Pronation Control[What's this?]

 • Motion Control
  • Max
  • Mod
 • Neutral
  • Min
  • Mod
 • Support
  • Max
  • Min
  • Mod

Heel-Toe Offset (mm)[What's this?]

 • 0
 • 1-2
 • 3-4
 • 5-6
 • 7-8
 • 9-10
 • 11+

Stack Height

 • Barefoot
 • Minimal
 • Low
 • Medium
 • High
 • Maximal

Surface

 • Hard Trail
 • Road
 • Road Trail
 • Soft Trail
 • Varied Trail

Shoe Type

 • Performance
 • Premium
 • Racing
 • Standard