Torin 4.0 Mesh

Torin 4 Mesh บางกว่า 2 mm. เบากว่า พื้นแน่นกว่ากลางเท้ากระชับกว่า เหมาะกับคนที่ชอบรองเท้าเน้นนุ่ม เด้ง ตอบสนองเท้าดีใส่ทำความเร็วได้

Showing all 6 results

Showing all 6 results